Facebook

Alle rækkehuse har 2 p-pladser, heraf én i carport (enkelte huse har kun én p-plads).

Alle etageboliger har én p-plads og har cykelparkering under halvtag.
Gæste p-pladser både mod vest og øst.

Alle boliger har niveaufri adgang enten direkte, via rampe eller via stisystem.

Lukket vejsystem (ingen gennemkørende trafik)

Internt fortov mod vest og mod øst.

Cykelsti på Kong Minos Vej

Cykel og gå adgang til Sdr.Tranders Vej.

40.000 kvm grønt område med græs og træer og frugttræer.

Alle boliger tilbydes adgang til egen urtehave
4 legepladser
Stort stisystem til løb og gåture
Simple styrke-træningsredskaber
Udsigtspunkter med bænke og bålplads

Støtte til oprettelse af lejerforening med medbestemmelse på fællesområder og fælleshus.

Fælleshus

• Til lejerarrangementer

• Mulighed for udlejning til fødselsdage og fester

• Udlejning af op til 2 værelser (4 senge) til overnattende gæster